MISTÄ ON KYSE

 

Kaikkien EU:n pankkien on pyrittävä ehkäisemään rahanpesua ja terrorismin rahoitusta. Valvontamme koostuu kysymyksistä, joihin kaikkien asiakkaiden on vastattava. Kysymykset koskevat taloudellista tilannettasi ja sitä, miten aiot käyttää pankin palveluita. Meidän on esitettävä kysymyksiä, sillä rahanpesulaki velvoittaa, että pankilla on riittävät tiedot asiakkaistaan. Lue lisää rahanpesulaista täältä.

Toimi näin:

  • Jätä vastauksesi suoraan alla olevan kyselylomakkeen kautta.
  • Soita meille puhelimitse 0206 90591. Vastaamme arkisin klo 08.00-16.00 ja autamme mielellämme sinua.

Säästötilit

Rahanpesua koskevan lain lisäksi TF Bankissa noudatetaan myös säännöksiä, jotka koskevat verotustietojen maailmanlaajuista vaihtoa. Tämän vuoksi meillä on myös velvollisuus esittää kysymyksiä siitä, missä olet verovelvollinen ja mikäli olet velvollinen maksamaan veroa Yhdysvalloissa.

Vaikka joitakin kysymyksiä voidaan pitää arkaluontoisina, toivomme sinulta ymmärrystä ja osallistumista, koska kyseessä on tärkeä osa yhteiskunnan ja pankkien rikollisuuden ehkäisytoimia. Kaikki antamasi tiedot ovat luonnollisesti luottamuksellisia pankkisalaisuutta koskevien sääntöjen mukaisesti.


 

SÄÄSTÖTILIASIAKAS - VASTAA KYSYMYKSIIN TÄSTÄ

Mikäli sinulla on TF Bank Säästötili,
vastaa kysymyksiin yllä olevasta linkistä.

 

Laina-asiakkaat

Rahanpesua koskevan lain säännösten mukaan meillä on velvollisuus esittää kysymyksiä taloudellisesta tilanteestasi, maasta, jossa asut tai josta tulet, ja miten aiot käyttää sinulle myönnetyn lainan.

Kaikki TF Bankille antamasi tiedot ovat luonnollisesti luottamuksellisia pankkisalaisuussääntöjen mukaisesti. Tässä annetut vastaukset eivät vaikuta luottokelpoisuuteen, emmekä tee uutta luottotietotarkistusta. 

Laina-Asiakkaat - vastaa kysymyksiin tästä

Mikäli saat laskun Credentolta tai Halinolta,
olet laina-asiakkaamme.

 

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ASIAKKAAN TUNTEMISESTA

Uudistunut rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskeva laki (2017: 444) kasvattaa velvollisuuksiamme ymmärtää asiakkaidemme liikesuhteiden ja liiketoimien tarkoitusta. Kaikki saamamme tiedot kuuluvat pankkisalaisuuden piiriin. Meidän on pidettävä asiakkaidemme tiedot ajantasaisina. Siksi pyydämmekin, että päivität tiedot säännöllisesti. Lisätietoa uudistuneesta rahanpesua koskevasta laista löytyy Finanssialan keskusliiton sivuilta sekä Suomen Finanssivalvonnan verkkosivuilta.

Rahanpesulaki edellyttää, että ymmärrämme pankkitoimintojesi ja liiketoimiesi tarkoituksen. Meillä on oltava riittävät tiedot asiakkaan toiminnasta, taloudellisesta asemasta, asioinnista ja palvelujen käyttötarkoituksesta. Tietojen kysyminen ei tarkoita, että epäilisimme sinua mistään. Mutta kuten lentoaseman turvatarkastuksessa, meidän on tarkistettava kaikki asiakkaat, jotta estämme joidenkin henkilöiden rikollisen toiminnan.

Kaikkiin pankkeihin sovelletaan lain (2017: 444) mukaan rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskevia toimia, jonka nojalla voimme esittää kysymyksiä sekä uusille että vanhoille asiakkaille. Rahanpesulaki ja muut säännökset edellyttävät meiltä, että tunnemme asiakkaamme sekä asiakassuhteen alkaessa että sen aikana.

Meillä on lakiin perustuva vaatimus asiakkaidemme tuntemisesta. Mikäli emme pysty täyttämään lakisääteisiä vaatimuksia, voimme joutua rajoittamaan oikeuttasi käyttää tuotteitamme ja palveluitamme. Emme voi tarjota palveluja ilman, että meillä on riittävät tiedot asiakkaistamme.

Pankin on tiedettävä, oletko poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (Politically Exposed Person - PEP). Tämä tarkoittaa ihmisiä, jotka toimivat vaikutusvaltaisessa asemassa julkisella toimialalla tai valtiossa (esimerkiksi valtionpäämiehet, hallitusten ministerit ja varajäsenet, varaministerit, korkeimman oikeuden, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenet, tilintarkastustuomioistuimen tai keskuspankkien johtokuntien jäsenet, suurlähettiläät, asiainhoitajat, puolustusvoimien korkea-arvoiset upseerit sekä valtionyritysten hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenet) tai työskentelevät/ovat työskennelleet kansainvälisen organisaation johdossa (esim. YK, NATO, WTO). Meidän on myös tiedettävä, mikäli asiakas on perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani poliittisesti vaikutusvaltaiselle henkilölle. Perheenjäseniksi luetaan puolisot, lapset ja heidän puolisonsa sekä vanhemmat. Läheisellä yhtiökumppanilla tarkoitetaan henkilöä joka omistaa, tai hallinnoi yhteistä yritystä yhdessä poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön kanssa. Läheiseksi yhtiökumppaniksi luetaan myös henkilö, joka muulla tavalla on läheisessä yhteistyössä PEP:in kanssa (yhteistyö ei välttämättä yrityssidonnainen). Käsite kattaa myös henkilöt jotka itsenäisesti omistavat tai hallinnoivat yritystä joka ensisijaisesti on perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön eduksi.

OECD:ssä ja EU:ssa on kehitetty kansainvälinen sopimus jäsenvaltioiden välisestä verotuksesta. Kaikkien pankkien on kysyttävä tilinomistajiltaan verotuksellinen asuinpaikka ja ilmoitettava verovirastolle, mikäli he ovat verotettavia Suomen ulkopuolella. Tarkoituksena on torjua veropetoksia. Samoja sääntöjä sovelletaan Yhdysvaltojen verolainsäädäntöön (FATCA), minkä vuoksi kaikkien pankkien on myös kysyttävä asiakkailtaan, mikäli he ovat verotettavia Yhdysvalloissa. Kansainväliseen verolainsäädäntöön (FATCA ja CRS) liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Verohallintoon (www.vero.fi).

Jos lähetit vastauksesi verkkosivustollamme, voit helposti lähettää lomakkeen uudestaan. Tallennamme viimeisimmän lomakkeen jokaiselle asiakkaalle. Voit myös soittaa asiakaspalveluun puhelinnumeroon 0206 90591 ja ilmoittaa muutoksista. Asiakaspalvelumme on avoinna arkisin klo 08:00 - 16:00.

We can send you an English version of the questionnaire via email/pdf. Please contact our customer service department via phone 0206 90591 or via email info@tfbank.fi.

TF Bank noudattaa nykyisiä säännöksiä asiakkaan tuntemiseksi. Meillä on velvollisuus pitää asiakkaidemme tiedot ajantasaisina. Tämän vuoksi meidän on kerättävä nämä tiedot myös pitkään asiakkainamme olleilta. Rahanpesun lainsäädäntöä on äskettäin tarkistettu ja pankkien vaatimukset asiakkaiden tuntemiseksi ovat lisääntyneet. Pyydämme sinua myös päivittämään tiedot säännöllisesti niin kauan kuin olet asiakkaanamme.